Список студентов фармацевтического факультета, обучающихся на элективном курсе «Применение хроматографических и спектральных методов анализа для идентификации и анализа БАВ»

Преподаватель

Студенты

группа

Сельдерханова Л.Б.

Спиркова В.О.

307

 

Харченко Н.Н.

307

 

Накопия А.Б.

307

 

Сыпачева К.Н.

307

 

Меремукова М.А.

307

 

Могильницкая П.В.

302

 

Комиссаров В.О.

302

 

Нуждина Е.А.

302

 

Богусловская О.Ю.

302

 

Дудкина Е.А.

302

Дмитриева Е.С.

Пилецкий В.А.

300

 

Чичерин А.П.

300

 

Миргородская С.А.

304

 

Ракова А.В.

304

 

Васильев Д.А.

306

 

Абузарова М.Р.

306

 

Панова Е.В.

306

 

Петухова М.В.

306

Березин А.А.

Чернова Ю.С.

308

 

Кравцов О.С.

308

 

Печникова Е.А.

308

 

Тужилов А.А.

308

 

Николаева В.А.

308

Мамелькина И.Ю.

Беляев В.В.

304

 

Лысенко М.А.

304

 

Маслюкова А.А.

304

 

Завадская О.В.

304

 

Андранович С.

309

 

Нгуен Конг Банг

309

 

Оставьева А.

309

 

Нгуен Тхи Хай иен

309

 

Муртазаев Д.

309

Алексеева Г.М.

Новиков С.С.

303

 

Харина Л.А.

303

 

Шаповал Е.С.

303

 

Иванова А.А.

303

 

Бохан Я.В.

303

Зеленцова А.Б.

Парфенова И.И.

305

 

Мищерук Н.В.

305

 

Мхатарян К.В.

305

 

Анисимова М.П.

300

 

Швецова А.В.

300

 

Борисова А.Р.

300

 

Васильева П.О.

300

 

Риндина О.А.

305

Екимов А.А.

Федченко Г.П.

301

 

Добрынкина К.С.

301

 

Шеремет В.А.

301

 

Швед Я.А.

301

 

Шакирова М.Р.

301